انتصاب غیر قانونی اعضای کمیته صدور مجوز حرفه ای و برخورد قاطع AFC

به گزارش ایرنا، انتصاب اعضای کمیته های بدوی و استیناف مجوز حرفه ای فدراسیون فوتبال که می بایست بر اساس متن اساسنامه فدراسیون با موافقت و نظر اعضای هیات رئیسه منصوب شوند با نظر شخص رئیس وقت فدراسیون و بدون دریافت مجوز از هیات رئیسه منصوب شدند که سرانجام این تخلف ابتدا حذف نمایندگان فوتبال ایران از آسیا و پس از آن تعلیق کمیته های بدوی و استیناف صدور مجوز حرفه ای بر اساس تصمیم AFC بوده است.

بر اساس بند ٢ از ماده  ٥٨ اساسنامه فدراسیون فوتبال اعضای کمیته بدوی و استیناف صدور مجوز حرفه ای باشگاه‌ها بایستی با تصویب هیات رییسه منصوب شوند که رییس وقت فدراسیون از این تکلیف قانونی مندرج در اساسنامه تخطی و تخلف کرده و نتیجه این تخلف نیز کاملا مشخص و آشکار است.

سرپرست فعلی فدراسیون فوتبال اخیرا در نامه ای در این خصوص با توجه به تعلیق کمیته صدور مجوز حرفه ای فدراسیون از دبیرکل استعلام گرفته که انتصاب اعضای این کمیته با نظر و موافقت اعضای هیات رئیسه بوده یا نظر شخصی رئیس وقت که دبیرکل در پاسخ صراحتا اعلام می کند:”بر اساس بررسی های انجام شده انتصاب اعضای این کمیته ها فاقد مجوز هیات رئیسه فدراسیون فوتبال است.”

انتصاب غیر قانونی اعضای کمیته صدور مجوز حرفه ای و برخورد قاطع AFC

کمیته منصوب عزیزی خادم موجب حذف نمایندگان فوتبال ایران از لیگ قهرمانان آسیا شدند و پس از آن کنفدراسیون فوتبال آسیا بر اساس اعلام رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا در هفدهم اسفندماه سال ۱۴۰۰ به دلیل تخلفات کمیته های صدور مجوز حرفه ای فدراسیون فوتبال ایران با تصمیم AFC فعالیت آنها به حالت تعلیق در آمد. کنفدراسیون فوتبال آسیا همچنین  اسناد و گزارش های ارسالی از سوی این دو کمیته را مخدوش و غیر قابل پذیرش ارزیابی کرد. کمیته هایی که اعتبار فوتبال باشگاهی ایران را در قاره آسیا زیر سوال بردند و عملکرد آنها می تواند هزینه های سنگین مالی و جرایم قابل توجهی را برای فوتبال کشور به همراه داشته باشد.

بر این اساس با توجه به اینکه انتصاب اعضای این دو کمیته بدون نظر هیات رئیسه و بدون توجه به متن صریح اساسنامه فدراسیون فوتبال صورت گرفته به نظر می رسد مسئولیت تبعات این انتخاب ها و پیامد حاصل از عملکرد اعضای این کمیته ها نیز متوجه شخص رئیس وقت فدراسیون فوتبال خواهد بود.

انتصاب غیر قانونی اعضای کمیته صدور مجوز حرفه ای و برخورد قاطع AFC

نکته جالب توجه این است که برخی از اعضای غیر قانونی این دو کمیته در زمان ریاست عزیزی خادم و پس از عزل وی نیز از حامیان اصلی رئیس معزول به شمار می رفتند که به نظر می رسد دلیل اصلی آن حمایت غیر قانونی رئیس وقت از اعضای غیر قانونی این دو کمیته با وجود عملکرد سوال برانگیز فدراسیون در ماجرای حذف نمایندگان فوتبال ایران از آسیا بوده است.

درباره ی nkpf5r58987

مطلب پیشنهادی

اولین واکنش رنار پس از تمدید قرارداد با عربستان/ آمده‌ام که اینجا بمانم

به گزارش ایرنا، تیم فوتبال عربستان با سرمربیگری هروه رنار، موفق شد در گروهی که …