۲ فوریت طرح الزام دولت به پیگیری اخذ غرامت از آمریکا تصویب شد
با ۱۸۱ رأی موافق و شعار «مرگ بر آمریکا»
۲ فوریت طرح الزام دولت به پیگیری اخذ غرامت از آمریکا تصویب شد
    تاریخ› یکشنبه 26 ارديبهشت 12:32

با۱۸۱ رأی موافق و شعار «مرگ بر آمریکا» دو فوریت طرح الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی در نشست امروز مجلس به تصویب رسید.


آخرين اخبار
اخرین عناوین
صوت و فیلم
 
عکس های برگزیده