طرح «برندیگ »از تراوشات مغز آقای زنگه است
رئیس اتحادیه جایگا‌ه‌داران سوخت
طرح «برندیگ »از تراوشات مغز آقای زنگه است
    تاریخ› سه شنبه 24 فروردين 09:12

بیژن حاج محمدرضا، طرح واگزاری جایگاه های سوخت طرحی ناقص و خام است و خدا می‌داند که این مسئله قرار است کدام یک از این آقایان را میلیاردر کند.


آخرين اخبار
اخرین عناوین
صوت و فیلم
 
عکس های برگزیده