Tue 17 May - 14:45 عکاس: ناصر جعفری

تجمع بزرگ متقاضیان مسکن مهر پردیس

جمع کثیری از متقاضیان مسکن مهر پردیس صبح امروز در مقابل ساختمان شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید وزارت راه و شهرسازی تجمع کرند و خواستار تحویل فوری خانه ها از دولت تدبیر و امید شدند.