Tue 17 May - 11:28 معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد:

انجمن تخصصی روزنامه‌نگاران امداد و نجات تأسیس شود

معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد؛ پیشنهاد تأسیس انجمن تخصصی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران امداد و نجات و بحران‌های اجتماعی را ارائه کرد.

معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد؛ پیشنهاد تأسیس انجمن تخصصی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران امداد و نجات و بحران‌های اجتماعی را ارائه کرد.

به گزارش خبرنگارفاطر، حسین انتظامی در مراسم اختتامیه جشنواره هلال و رسانه با تقدیر از 3 سال برگزاری این جشنواره در حرکتی مقدسی در ترویج خدمات داوطلبانه به حساب می‌آید، اظهار داشت: اقدامات داوطلبانه از جمله مانند اقدامات هلال احمر نیاز به فرهنگسازی دارد تا به فرهنگ کشور ما کمک کند تا اشکالاتی که در این مقوله وجود دارد کمرنگ‌تر شود.

وی در ادامه با اشاره به سیاست‌های معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد که در جشنواره‌های قبلی نیز به آن اشاره کرده بود گریزی زد و گفت: با توجه به اینکه این جشنواره به پختگی لازم رسیده است پیشنهاد می‌کنم تا انجمن تخصصیی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران تأسیس شود زیرا ایجاد چنین انجمن تخصصی به مقولات حرفه‌ای و تخصصی‌تر می‌پردازد.

معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد با تأکید بر فواید تأسیس انجمن تخصصی در حوزه امداد و نجات و بحران‌های اجتماعی خاطرنشان کرد: تأسیس چنین انجمنی بستری برای ثبات قدم روزنامه‌نگاران خواهد بود تا آنان از کارهای موقتی پرهیز کنند و وزارت ارشاد نیز هرگونه حمایت و پشتیبانی در این مقوله را انجام خواهد داد.