Mon 02 May - 12:55 عکاس:محمد حسین موحدی نژاد

معلمی با ۶۰ سال سابقه تدریس

محمود خرازی با 80 سال سن سابقه‌ای نزدیک به 60 سال تدریس دارد ؛ وی مدرک زبان خود را از یکی از شعبات دانشگاه آکسفورد گرفته است ؛ در آنجا دوره آموزش دبیری زبان انگلیسی را گذرانده و به تهران برگشته است .