Tue 15 Mar - 15:12 عکاس: محمد عباس نژاد

بازار تهران در روزهای پایانی سال

با نزدیک شدن سال جدید در بازارهای کشور مخصوصا بازار تهران هر ساله تب و تاب مردم برای خرید شب عید زیاد و این امر باعث رونق کسب و کار بازار می شود.